Kancelaria Notarialna w Wrocławiu - czynności notarialne borzemska-notariusz.pl
Kancelaria Notarialna w Wrocławiu - czynności notarialne


Usługi notarialne Wrocław - sporządzanie aktów notarialnych - spisywanie protokołów

Sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów poszczególnych dokumentów, sporządzanie projektów aktywów, oświadczeń i innych dokumentów, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej - oto usługi z jakich najczęściej korzystają klienci zgłaszający się do kancelarii notariusz Anny Borzemskiej - Wiliczkiewicz. Kompleksowy pakiet świadczeń poszerzony jest też o usługi dodatkowe.


Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz
Tel.: 786929511
ul. Gwiaździsta 16 / 1
53-413 Wrocław
dolnośląskie
REGON: 0218368602019 wefixux.pl Content copyright