Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Poznaniu liceum.spolecznajedynka.pl
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Poznaniu


https://liceum.spolecznajedynka.pl

Ważny etapem podczas rekrutacji do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Poznaniu jest autoprezentacja kandydatów. Uczniowie mają w niej za zadanie przedstawić swoje dotychczasowe pasje, osiągnięcia oraz zainteresowania. Mogą to przygotować na podstawie filmu lub prezentacji z nagraną ścieżką dźwiękową. Czas trwania prezentacji wynosi maksymalnie 3 minuty. Prezentację należy przesłać na adres szkoły najpóźniej na trzy dni przed rozmową kwalifikacyjną. Podczas takiej rozmowy komisja oceni ucznia nie tylko na podstawie otrzymanego nagrania, ale tego, jakie wrażenie zrobi "na żywo". Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych podane są na stronie internetowej.


Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Tel.: 618676812
u. Grunwaldzka 154, 154,
60-309 Poznań
wielkopolskie
REGON: 522192797
FB /2019 wefixux.pl Content copyright